Wybierz język

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO ZA TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE  wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 w sprawie wynagradzania za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131)

Tłumaczenie na język polski    

1 strona obliczeniowa 1125 znaków tłumaczenia na język polski (100%)

23,00

1 strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (150%)

34,50

1 strona tłumaczenia tekstu specjalistycznego, sporządzonego pismem ręcznym lub trudnego do odczytania (125%)

28,75

sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę lub sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)

11,50

sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w języku obcym przez inną osobę (30%)

  6,90

Tłumaczenie na język niemiecki

1 strona obliczeniowa 1125 znaków tłumaczenia na język niemiecki (100%)

30,07

1 strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia (150%)

45,10

1 strona tłumaczenia tekstu specjalistycznego, sporządzonego pismem ręcznym lub trudnego do odczytania (125%)

37,59

sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę lub sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)

15,03

sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w języku obcym przez inną osobę (30%)

  9,02

Tłumaczenie ustne

1 godzina tłumaczenia ustnego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130%)

39,00

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA TŁUMACZA ZA TŁUMACZENIA ZWYKŁE (1800 znaków)

Tłumaczenie na język polski 23,00 złotych / 1 strona (1800 znaków)
Tłumaczenie na język obcy 30,00 złotych / 1 strona (1800 znaków)

DO PODANYCH STAWEK NALICZA SIĘ 23% VAT.